Sürekli değişerek gelişen dünyamızda ulusların mutlu geleceğini bugünün çocukları belirleyecektir. Çünkü onların okulda kazandığı bilgi, birikim ve beceriler tüm yaşantılarını yönlendirecektir. Bu, ancak iyi bir eğitimle mümkündür. Bilgi Okulları’nın amacı; eğitimin her aşamasında Atatürkçü, çağdaş, araştırmacı, disiplinli, özgüvenli ve mutlu gençler yetiştirmektir. İnanıyoruz ki böyle nitelikli bir eğitim çocuklarımızın hakkıdır. Bilgi Okulları’nda eğitim, öğrenmeyi sevmek ve istemekle eş anlamlıdır. Buna ulaşmanın sırrı, çocuk ve gençlerin zengin hayal dünyası ile ürettiği yaratıcı fikirlerin desteklenmesidir.