Proje Başlangıcı

Projenin fikir ve yazım aşamasında;

  • Öncelikli olarak sorunun ve/veya ihtiyacın belirlenmesi,
  • Kapsamlı bir literatür araştırması yapılması,
  • Doğru proje ekibinin oluşturulması, Doğru ortakların bulunması,
  • Projenin tüm aşamalarının planlanması,
  • Kaynakların etkin kullanılması,
  • Erasmus+ Program Rehberi’ndeki kuralların, amaç ve önceliklerin projeye aktarılması,
  • Sürdürülebilir nitelikte çıktıların öngörülmesi,
  • Yaygınlaştırma yönelik yenilikçi yaklaşımlar bulunması,
  • Projenin belirli bir kurumun ihtiyaçlarına cevap vermesinin yanı sıra benzer alanlara veya sektörlere fayda sağlaması
  • Projenin tüm ortaklar için değer yaratması ve katkı sağlaması; ortakların projeye dahil edilmesi açısından önemlidir.

Ekip Üyelerini Belirleme

Proje hedeflerinin gerçekleştirilmesi açısından ekip çalışması hayati öneme sahiptir; bu sebeple proje ekibinin belirlenmesinde, özellikle projenin hazırlanması ve yürütülmesi aşamasında bulunmuş bir ekiple çalışmak projenin başarısını artıracaktır. Projenizin kalitesi, planlı ve iyi kurgulanmış bir ekip çalışması ile doğru orantılıdır.

Katılımcıların Belirlenmesi

Proje katılımcılarını belirlerken;

Objektif kriterler kullanılması, katılımcıların sahip olduğu yetkinlikler, eğitim durumları göz önünde bulundurularak projenin ihtiyaçları doğrultusunda ve projedeki faaliyetlerin uygunluklarına göre seçim yapılması tavsiye edilmektedir. Objektif kriterlerle belirlenmiş bir katılımcı seçim süreci, adil, şeffaf ve kayıt altına alınmış metotlarla uygulandığında, herkes için motive edici bir unsurdur.