Erasmus+ Nedir?

Erasmus+, 2014 yılında Avrupa Birliği(AB) tarafından oluşturulmuş bir hibe programıdır. Aslında daha önceki yıllarda uygulanmış olan Hayat Boyu Öğrenme ve Gençlik  Programlarının yerine 2014-2027 yılları arasında uygulanan programın adıdır. Bireysel faaliyetleri içermesinin yanı sıra kurumlar için de programlar içermektedir.  Programın amacı yaş ve eğitim  düzeyine bakılmaksızın bireylere yeni beceriler kazandırmak, bireylerin kişisel gelişimlerinin güçlendirilmesine katkıda bulunmak, istihdam olanaklarının artırılmasını sağlamak ve kurumlar arası işbirliklerini teşvik etmektir. Türkiye’ de Ulusal Ajans tarafından yürütülen program kendini geliştirmek isteyen herkese kapılarını açmaktadır. 

Erasmus+ Programı size yurt dışı deneyimi, çok kültürlü ortamda ders işleme, değişik kültürleri tanıma, Türk kültürünü tanıtma, yeni arkadaşlar edinme, farklı bir okulda öğrenci olabilme ve farklı bir sistem görebilme olanakları kazandırır.

Erasmus+ Hangi Alanları Destekliyor?

Eğitim, gençlik ve spor başlıklarında destekleri kapsayan Erasmus+; yükseköğretim,  mesleki eğitim, okul eğitimi, yetişkin eğitimi gençlik, spor, Jean Monnet alt başlıklarında çalışmaları kapsamaktadır. Biz Samsun Bilgi Okulları olarak okul eğitimi alanında Erasmus+ programına katılmaktayız.

 

Erasmus+ Programından Kimler Yararlanabilir?

 

Erasmus+ Programının hedef kitlesi şöyle özetlenebilir:

  • Yükseköğretim alanında; üniversite öğrencileri, akademisyenler ve yükseköğretim çalışanları,
  • Mesleki eğitim alanında; meslek okulları öğrencileri, çıraklar, profesyoneller, eğitimciler, mesleki eğitim alanında çalışanlar,
  • Okul eğitimi alanında; ilk ve ortaöğretim öğrencileri, okul liderleri, öğretmenler ve okul çalışanları,
  • Yetişkin eğitimi alanında; öğreniciler, eğitimciler, yetişkin eğitimi veren kurumların üyeleri ve çalışanları,
  • Gençlik alanında; 13-30 yaş arası gençler, gençlik çalışanları, gençlik kuruluşlarının üyeleri ve çalışanları,

Kısaca ifade etmek gerekirse, her yaş ve her kesimden bireyler ile her düzeyden kurum ve kuruluşlar programdan faydalanabilir.

Hangi Ülkeler Erasmus+ Programına Katılabilir?

  • AB üyesi ülkeler
  • AB üyesi olmayan program ülkeleri (Norveç, İzlanda, Lihtenştayn, İsviçre, Makedonya ve Türkiye)
  •  Üçüncü ülkeler (Arnavutluk, Bosna Hersek, Kosova, Karadağ Cumhuriyeti, Sırbistan, Ermenistan, Azerbaycan, Belarus, Gürcistan, Moldova, Ukrayna, Rusya Federasyonu, Cezayir, Mısır, İsrail, Ürdün, Lübnan, Libya, Fas, Filistin, Suriye ve Tunus)

 

Erasmus ismi nereden geliyor?

Peki hiç merak ettiniz mi Erasmus kimdir, nedir? Daha doğrusu öğrenci değişim programına Erasmus'un ismi neden verilmiştir?

1465 yılında Rotterdam kentinde dünyaya gelen Desiderius Erasmus, bugünkü lise düzeyinde aldığı eğitimin ardından Augustin Tarikatına katıldı ve rahip oldu. Ancak geleneksel rahiplerden kendisini sıyırarak bilim üzerinde yoğunlaştı. Paris Üniversitesi'nde eğitim hayatına devam eden Erasmus, 1499 yılında gittiği İngiltere'de dönemin aydınlarıyla temaslarda bulundu, ufkunu genişletti. Erasmus Hümanist düşüncenin öncülerinden kabul edilir. Erasmus ırk, ulus ve sınıf ayrımı olmayan bir Avrupa hayal ediyordu. Ayrılıklar ortadan kalkınca, her türlü anlaşmazlık ve savaş sona erecekti. Avrupa kültürünün ortak bir sanat ve bilim çatısında birleşmesi fikrini savundu. Ona göre kendisini Hümanist bir anlayışla, sanat ve bilimle terbiye eden insan evrenseldir, hiç bir anlaşmazlıkta, çatışmada savaştan yana olmaz. Hümanist düşüncenin öncüsü, Rönesans'ı şekillendiren felsefecilerden birisi olmasının yanı sıra bir taraftan ortak bir kültür çatısı altında buluşmuş bir Avrupa fikrinin, Avrupa Birliği'nin çekirdeğini oluşturması, diğer yandan farklı ülkelerde öğrenci ve öğretmen olarak bulunmuş olması, Avrupa öğrenci değişim programına onun isminin verilmesini sağlamıştır.

Erasmus+ Programının bütçesi ne kadardır?

 Avrupa Komisyonu, Erasmus+ programı için 2021- 2027 yılları arasında yapılacak olan etkinlikleri desteklemek üzere 26 milyar Euro'nun üzerinde özel bir bütçe ayırdı.