1. Using The Mobile Apps In The Learning Process

(Mobil Uygalamaları Öğrenme Sürecinde Kullanma)

Proje Başlangıç ve Bitiş Tarihi: 01.09.2019 / 31.08.2022

Proje Ortakları: Türkiye, Polonya, Portekiz, İtalya, Kuzey Makedonya

Okulumuzdan Katılımcı Sayısı: 20 Öğrenci, 8 Öğretmen

 

Hedefler:

- Eğitimde teknolojinin kullanımını teşvik etmek,

- Öğretmenlerin öğrencilerin değerlendirilmesinde yenilikçi uygulamaları uygulamalarını sağlamak,

- Öğretmenlerin ve öğrencilerin öğrenme sürecinde mobil uygulamaları kullanma konusundaki güvenini artırmak,

- Öğretmenler ve öğrencilerle etkileşime girme ve birlikte çalışma fırsatı yaratmak,

- Eğitim amaçlı kullanılan mobil uygulamalar hakkında bilgi edinmek / geliştirmek.

 

2. New Approaches on Teaching Methods

(Öğretim Yöntemlerinde Yeni Yaklaşımlar)

Proje Başlangıç ve Bitiş Tarihi: 01.09.2019 / 31.08.2022

Proje Ortakları: Türkiye, İtalya, Bulgaristan, Romanya

Okulumuzdan Katılımcı Sayısı: 20 Öğrenci, 8 Öğretmen

 

Hedefler:

1. Öğrencilerin öğrenme stillerini tanımlamak ve onlara uygun öğretme stratejileri üzerinde çalışmak,

2. Öğrenme stillerine dayalı farklı öğretim yöntemlerini diğer AB öğretmenleriyle paylaşmak,

3. Öğrencilerin dil, BİT, iletişim, uyum becerilerini geliştirmek,

4. Yaratıcılık, problem çözme ve eleştirel düşünmeyi geliştirmek,

5. Öğretmenlerin mesleki gelişimini teşvik etmek,

6. Beklenenden daha az başarı gösteren öğrenciler için bir yaz kampının geliştirilmesine yönelik materyal üretmek ve toplamak,

7. Katılımcıların kültürlerarası yetkinliğini geliştirmek ve hoşgörü, ayrımcılık yapmama, değişimin kabulü gibi değerleri teşvik etmek,

8. Katılımcıların motivasyonunu, özgüvenini ve özsaygısını geliştirmek ve sonuç olarak, performanslarını artırmak.

 

Hareketlilik Konuları:

1 - görsel öğrenme stili, görsel öğrenenler için oyunlar - fen bilgisi öğretimi (Bulgaristan)

2 - işitsel öğrenme stili, işitsel öğrenenler için oyunlar ve etkinlikler - matematik öğretimi (Portekiz)

3 - sözlü öğrenme stili ve İngilizce öğretimi (Romanya)

4 - fiziksel öğrenme stili ve coğrafya öğretimi (Türkiye)

5 - sosyal öğrenme stili ve tarih öğretimi (İtalya)

 

3. ForRest School of European cultures in the universality of European citizenship

(Orman Okulu)

Proje Başlangıç ve Bitiş Tarihi: 01.09.2019 / 31.08.2022

Proje Ortakları: Türkiye, Polonya, İtalya, ispanya, Slovenya, Kuzey Makedonya

Okulumuzdan Katılımcı Sayısı: 25 Öğrenci, 8 Öğretmen

 

Hedefler:

-Öğrencilerimizin doğal yasam bilgi ve becerini geliştirmek,

-Bir bitkinin tohumdan sofraya uzanan macerasını öğretmek,

- Tohum, bitki ıslahı, ağaç dikme ve ıslah aşamaları, hayvan besleme ve hasat yöntemleri ve çiftlik ürünleri becerilerini geliştirmek,

- Öğrencilerimize çevresel farkındalık kazandırmak,

- Avrupa kültürlerindeki doğal yaşam süreçlerini keşfettirmek,

-Öğrencilerin yaratıcılıklarını geliştirmek, meraklarını ortaya çıkarmak,

-Üretebilme becerilerini desteklemek,

-Sürdürülebilir yaşamı öğrenip katkı yapmalarını sağlamak ,

-Doğayı keşfederek ve gözlemleyerek doğal yasama adapte olmalarını sağlamak,

-Doğa ananın değerini bilmelerini ve dünyaya saygı duymalarını sağlamak,

- İngilizce ve iletişim becerilerini geliştirmek,

- Tolerans, hoşgörü duygularını aşılamak, ırkçılık, akran zorbalığı gibi konulara dikkat çekmek.

 

Hareketlilik Konuları:

C1 - Sağlıklı beslenme ve sağlıklı menüler (İspanya)

C2 - Sebze yetiştirme hakkında temel bilgiler (Kuzey Makedonya)

C3 - Bir bitkiden tohum alma ve sonraki hasata hazırlama teknikleri (İtalya)

C4 - Bahçecilik ve bitki yetiştirme hakkında temel bilgiler (Polonya)

C5 - Geleneksel bahçecilik yöntemleri (Slovenya)

C6 - Kendi hobi bahçeni yarat (Türkiye)