1. Developing ICT and Social Skills by Cinema

(Bilgisayar Becerilerini ve Sosyal Becerileri Sinema Yoluyla Geliştirme)

Proje Başlangıç ve Bitiş Tarihi: 01.09.2019 / 31.08.2022

Proje Ortakları: Türkiye, İtalya, Portekiz, Macaristan, Yunanistan

Okulumuzdan Katılımcı Sayısı: 20 Öğrenci, 8 Öğretmen

 

Hedefler:

- İletişim ve uyum becerilerini geliştirmek,

- Birlikte çalışarak  katılımcıların klişeleri, ırkçılığı, yabancı düşmanlığını ve önyargıyı azaltmalarına yardımcı olmak,

- BIT becerilerini ve dijital yetkinliği geliştirmek,

- Yaratıcılık ve eleştirel düşünme becerilerini geliştirmek,

- Öğrencileri sosyal meselelere aktif olarak yaklaşmaya teşvik etmek,

- Profesyonel düzeyde, film oluşturma, çekim  ve düzenleme becerilerini geliştirmek,

- Eğitim düzeyinde, sorumluluk  duygularını geliştirecek somut materyaller (filmler) üretmek,

- Filmlerin öğretim materyali olarak kullanılmasını sağlamak,

- Farklı unsurları birbirine bağlayan disiplinler arası düşünceye teşvik etmek,

- Kültürel özellikler, benzerlikler ve farklılıklar hakkında farkındalık yaratmak,

- İngilizce becerilerini geliştirmek ve diğer AB dillerine maruz kalmak,

- Sosyal meselelere yönelik öğrencilerin ilgisini çekmek,

- Öğrencilerin istihdam edilebilirlik becerilerini geliştirmek,

- Avrupa vatandaşı olarak bakış açılarını güçlendirmek.

 

2.  Digital Citizenship

(Dijital Vatandaşlık)

Proje Başlangıç ve Bitiş Tarihi: 01.09.2019 / 31.08.2022

Proje Ortakları: Türkiye, İtalya, Romanya, Yunanistan

Okulumuzdan Katılımcı Sayısı: 20 Öğrenci, 8 Öğretmen

 

Hedefler:

- Öğrencilere dijital vatandaşlıkla ilgili kavramları öğretmek,

- Öğretmenlerin uygulaması için yeni öğretim yöntemlerini tanıtmak,

- Öğrenciler arasında teknolojinin uygun ve sorumlu kullanımını teşvik etmek,

- Öğrencilerin konuyla ilgili dijital materyalleri geliştirmesini sağlamak için işbirliği yapmasını sağlamak,

- Öğrencilerin dijital okuryazarlığını ve becerilerini geliştirmek,

- Öğrencilerin iletişim ve takım çalışması becerilerini geliştirmek,

- Okullarda teknoloji kullanımı açısından uygulamaların değişimini sağlamak,

- Kültürlerarası farkındalığı etkinleştirmek, teşvik etmek ve hoşgörü ve saygı değerlerini geliştirmek,

- Öğrencilerin ve öğretmenlerin motivasyon düzeyini artırmak.

- İngilizce becerilerini geliştirmek ve diğer AB dillerine maruz kalmak.

 

Hareketlilik Konuları:

C1 - Dijital kimlik ve dijital iletişim,  Dijital haklar ve sorumluluklar (İtalya)

C2 - Dijital görgü kuralları (Romanya)

C3 - Dijital ticaret (Yunanistan)

C4 - Dijital güvenlik (Türkiye)