KOMİTELER

 
 

 

MEDYA KOMİTESİ

Günümüz Türkiyesinde internete erişim oranı 2022 yılının başında toplam nüfusa oranı %82  seviyesindeydi. Mesajlaşma,haberleşme ve bilgi paylaşımı yapma gibi birçok alanda işimize yarayan ve bu işlemleri oldukça kolay hale getiren sosyal medya mecraları Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK) ve Bilgi Teknolojileri İletişim Kurulu (BTK) tarafından denetlenir ve düzenlenir. RTÜK kurallarına uymayan her haber ve yayına yayın yasağı getirme hakkına sahiptir. Getirilen bu yasaklar kriz anında sosyal medyadan faydalanmamızın önünde ve kamuoyunun yanlış bilgilendirilmesi yönünde engel teşkil etmektedir. Bu durumun önüne geçilmek ne gibi politikalar uygulanabilir?

 

NARKOTİK KOMİTESİ
2019 Yılında yayımlanan Türkiye Uyuşturucu Raporunda psikoaktif maddelerin(%77,29) kullanma amaçlı uyuşturucu madde satın almak/kabul etmek/bulundurmak suçuyla vuku bulduğu belirtildi.2021 raporunda ise pandemi sürecindeki kaçakçılık faaliyetlerine vurgu yapılarak Türkiye genelinde 2019 yılında 148.821,2020 yılında ise; %7 artışla, 159.268 olaya müdahale edildiği ifade edilmiştir. Sağlık Bakanlığınca 2017 yılında uygulanmaya başlanan ‘renkli reçete’ sistemi ile düzenlenebilir reçeteler ile temin edilebilir uyuşturucu ve uyarıcı ilaçlar önemli bir sorun teşkil etmeye  başlamıştır.BM’’2021 Dünya Uyuşturucu Raporuna’’na göre,en fazla kokayinin yakalandığı ülke ise 20 ton ile türkiye oldu.Bu bilgiler ışığında Türkiye,vatandaşlarının psikoaktif maddelerin denetimsiz kullanımı konusunda ne gibi önlemler alabilir?

 

İNSAN HAKLARI KOMİTESİ (Mülteci Hakları)

1951 Cenevre Sözleşmesi’ne göre sığınmacılar ülkeye yasal yolla giriş yapmasa da bulundukları ülkeden sınır dışı cezasına çarptırılamamaktadır. Türkiye’ye yasal olmayan yollardan giriş yapan yabancıların bir bütün olarak değerlendirilmesi sığınmacıların sığınma hakkına erişimlerine engel olabilme potansiyeline sahiptir. Ülkelerin egemenlik hakkı gereği ülkesine kabul edecekleri yabancıların yetkisini insan hakları mevzuatı belirlemektedir. Türkiye’de sığınma hakkından yararlanan mültecilerin hukuki yollara dayanmayarak ülkelerine gönderileceğinin söylenmesi uluslararası insan hakları ilkeleriyle bağdaşmamaktadır. Türkiye’de sığınmacıların ülkesine geri gönderilmesi konusunda insan haklarına bağlı kalarak neler yapılabilir ?

 

 

SAĞLIK KOMİTESİ

Türk Tabipler Birliği Genel Sekreteri Vedat Bulut’un 23 Mayıs 2022’de yaptığı açıklamaya göre her gün Türkiye’den 7 hekim yurt dışında çalışmak üzere ülkeyi terk etmektedir.Ülkeden ayrılan hekim sayısı gün geçtikçe artmakta ve bu durum Türkiye’nin sağlık sistemini olumsuz biçimde etkilemektedir.Türk hekimlerin farklı ülkelerde çalışmaya gitmelerinin en temel sebepleri hekim maaşlarındaki adaletsizlik,hekimler üzerinde görülen şiddet olayları ve ağır çalışma koşullarıdır.Ülkemizdeki sağlık sektörü bu durum sebebiyle gelişmekten ziyade gerilemeye başlamıştır.Her gün yurt dışında mesleklerini sürdürmek için Türkiye’den temelli göç eden hekimlerin meslek göçünü durdurmak ve bu durumun Türk sağlık sektöründe oluşturduğu etkileri azaltabilmek için ne tür uygulamalar yapılabilir?