KOMİTELER

 
 

 

ENERJİ KOMİTESİ

Enerji, günümüzde uluslararası alandaki ekonomik, siyasal, sosyal, toplumsal ve askeri gelişmeleri yakından etkileyen ve onlara yön veren bir konuma sahiptir. Türkiye’nin son yıllarda artan petrol ve doğalgaz ihtiyacı, Rusya’nın ise yüksek miktarda doğal kaynak rezervine sahip olması, Türkiye’de enerji tüketiminde ithalat payını %70 düzeyine kadar çıkarmıştır. Petrol ve doğal gaz üreticileri için stratejik bir öneme sahip olan Türkiye, gelecekte enerji pazarı olmaya da aday bir ülkedir. Bu nedenle, petrol ve doğal gaz ithalatında kaynak çeşitliliğinin, arz güvenliği ve sürekliliğinin sağlanması ile enerji taşıma projelerinin geliştirilmesi Türkiye için çok büyük önem taşımaktadır. Bu bilgiler bağlamında Türkiye’nin Rusya’ya olan enerji bağımlılığının azalması ve ülke içinde geniş kapsamlı enerji projelerinin geliştirilmesi nasıl sağlanabilir?

EĞİTİM KOMİTESİ
Engelli ve Yaşlı Hizmetleri Genel Müdürlüğü (ÖZVERİ) 2015 kayıtlarına göre ülkemizde 5 ila 24 yaş arası engelli birey sayısı 457.458’dir. MEB istatistiklerinde ise özel eğitim sınıflarında 25.477, özel eğitim kurumlarında 33.877, kaynaştırma eğitiminde 161.295 öğrenci eğitim almakta ve eğitim alan toplam öğrenci sayısı 220.649 olarak açıklanmıştır. ÖZVERİ ve MEB verileri birlikte değerlendirildiğinde özel eğitime ihtiyacı olan bireyler ile bu eğitimi alabilen bireylerin sayısındaki fark 236.809 olarak görülmektedir. Ülkemizde bu durumun değişmesi ve ihtiyacı olan bireylerin belirlenip eğitimlerinin Avrupa standartlarında verilebilmesi için ne gibi önlemler alınmalıdır?

SAĞLIK KOMİTESİ
HIV/AIDS epidemisi, bugün küresel ölçekte önemli bir boyuta ulaşmıştır. Birleşmiş Milletler HIV/AIDS Ortak Programı (UNAIDS) 2019 yılı raporuna göre; dünyada HIV epidemisinin başlangıcından bu yana 74.9 milyon kişi HIV ile enfekte olmuş, 32 milyon kişi ise AIDS ile ilişkili hastalıklar nedeni ile hayatını kaybetmiştir. Aynı zamanda klamidya, frengi ve bel soğukluğu gibi hastalıklarla da ülkemizde rastlanmakta ancak tedavi çoğu zaman yetersiz kalmaktadır. Ülkemiz ise cinsel yolla bulaşan hastalıklar açısından hastalıkların az sıklıkla görüldüğü ülkeler arasında yer almakla birlikte, son yıllarda vaka sayılarında artış izlenmektedir. 2010 yılında HIV pozitif kişi sayısı 539 iken, 2018 yılında bu sayı yedi kat artış göstererek 3719 olmuştur. Buna dayanarak ülkemizde bu gibi hastalıklara karşı farkındalık yaratmak ve hastalık oranlarını düşürmek adına ne gibi önlemler alınabilir?

İNSAN HAKLARI KOMİTESİ
İnsanın sağlıklı olma, sağlıklı ve güvenceli çalışma hakkı en temel hakkı olmasına ragmen her yıl azımsanmayacak sayıda insan, rahatlıkla engellenebilecek ve hukuken de engellenmesi zorunlu olan iş kazaları ile meslek hastalıklarından dolayı ya yaşamını yitirmekte ya da malul duruma gelmektedir. Ayrıca Çalışma ve Sosyal Güvenlık Bakanlığının verilerine göre Türkiye’de 2002’den beri yaklaşık 4 bin işçi çalışamayacak şekilde sakatlanarak sürekli iş göremezlik maaşı almaya başlamıştır. Yine bu verilere göre günde 190 iş kazası meydana gelirken bu tarz kazalarda 4 veya 6 kişi yaşamını yitirmektedir. Bu bilgiler doğrultusunda, ülkemizde gerçekleşen iş kazalarının en aza indirgenebilmesi için neler yapılabilir?

BİLİM VE TEKNOLOJİ KOMİTESİ
82 ülke baz alınarak yapılan araştırmada, Türkiye teknolojik gelişmişlik açısından 49. olmuştur aynı zamanda günümüzde Türkiye’nin göreceli zayıf ulusal yenilik (inovasyon) sistemi ile kuvvetli küresel değer zincirleri arasına sıkışmış, katma değeri yüksek ürün ve hizmet üretmekte zorlanan, yüksek teknolojili ürün ve hizmet ihracatı yapamayan bir duruma geldiğini de göz önünde bulundurarak Türkiye’nin teknolojik anlamda dünya trendlerini yakalayıp gelişmişlik sıralamasını ilerletebilmesi için ne gibi adımlar atılmalıdır?