BilgiMUN’un amacı öğrencilerin küresel karşı bakış açılarını geliştirmek ve uygulama yaparak demokrasi ilkesini pekiştirmek. Tamamı İngilizce işleyen BilgiMUN sürecinde öğrenciler; MUN konferanslarında dünya gündeminde bulunan küresel sorunlara çözüm arıyorlar. Her delegenin BM üyesi 192 ülkeden seçecekleri herhangi bir ülke heyetini temsil ettikleri BilgiMUN için öğrenciler, konferanslara hazırlık aşamasında yoğun bir çalışma sürecinden geçiyorlar. Bu kapsamda uluslararası ilişkiler, küresel sorunlar ve güncel olaylarla ilgili detaylı bir araştırma içine girerek, her konferansta temsil edecekleri farklı ülkelerin bakış açısıyla o sorunlara çözüm getirecek yasa tasarıları hazırlıyorlar. Katıldıkları konferanslarda ise katılımcı diğer öğrencilerle birlikte sorunlara getirdikleri çözümleri tartışarak, münazara ederek, diplomasinin taktiklerini kullanarak Birleşmiş Milletler çatısı altında önergeler geliştiriyorlar.