BİLGİLİ ÇOCUK ANAOKULU

GELECEK BUGÜNDEN BAŞLAR….

‘’Bizim için her çocuk özeldir.’’

                Değerli Anne-Babalar, 0-6 yaş arasını kapsayan erken çocukluk dönemi çocuğun devamlı olarak değiştiği bir dönemdir. Bu dönemde okul öncesi eğitimi çocuğun aktif katılımının sağlandığı, var olan yeteneklerinin ortaya çıkarıldığı, merak ve ilgi alanlarını geliştirebildiği, öğrenmeyi öğrendiği sosyalleşme sürecidir. Bu süreçte çocukların psikomotor, sosyal-suygusal, bilişsel ve dil gelişimlerinin desteklenmesi daha sonraki eğitim dönemlerinde önemli rol oynamaktadır. Anaokulumuz çocuğun her şeyi doğa ile iç içe, yaparak ve yaşayarak öğrenmesini hedeflemektedir. Bu anlamda okulumuzdaki tüm aktiviteler öğrencilerimizin yaşam becerilerini, kendi yaşlarına uygun olarak geliştirebilmeleri hedefine uyacak şekilde planlanmıştır. Bu dönemde en önemli şey çocuğu dikkatlice gözlemlemektir. Çocuğun ne zaman, hangi koşullar altından, neden ve kimlerle uyum sağlayıp sağlamadığını anlamak çok önemlidir.

            Dolayısıyla çocuklarımızın sadece öğreten değil, rehberlik  eden, alanında uzman öğretmenlere  de ihtiyacı vardır. Okulumuz bu amaçla öğretmenleriyle birlikte zengin uyarıların sunulduğu, yaparak, yaşayarak öğrenme fırsatlarının yaratıldığı fiziksel ortamlar da sunulmaktadır. Anaokulu’muzda öğrenmeyi seven, soru soran, araştıran, sorgulayan, kişisel haklarını bilen ve başkalarının haklarını da  aynı düzeyde duyarlılık gösteren duygusal zekası yüksek, kendi başına problem çözme becerisi kazanmış mutlu bireyler yetiştirmek amacındayız. Amacımıza ulaşmada okul-aile işbirliği en çok önemsediğimiz unsurlardan biridir. Anne-babalar ve öğretmenlerin öğretim amaçlarına ulaşmada birlikte çaba göstermesi, çocuklarımızdaki uygun davranışların hem ev hem de okul ortamında pekiştirilmesini sağlayacaktır. Başarmamızın kaynağı olan sevginin ve sevginin kaynağı olan çocuklarımızın, hayatlarının ilk adımlarında birlikte olmak dileğiyle sizleri okulumuzda ağırlamaktan mutluluk duyarız.

                                                                                                                      Saygılarımızla…

 

‘’Bilgili Çocuk Anaokulunda Her Çocuk Özeldir’’ diyerek 2017 yılında açtığımız okulumuz doğa ile başbaşa, sınırlı sayıda öğrencinin bulunduğu eğitim alanlarında eğitim vermektedir.

 

 

Atam İzindeyiz.

Çocukları sağlıklı ve bilgili yetiştirilmeyen unsurlar, temeli çürük binalar gibi çabuk yılıkır.

‘’Çocuklar geleceğimizin güvencesi yaşama sevincimizdir.

Bugünün çocuğunu yarının büyüğünü yetiştirmek hepimizin insanlık görevidir.’’

                                                                                               K.ATATÜRK

 

BİLGİ NELER VERİR?

PSİKOLOJİK DANIŞMAN ve REHBERLİK BİRİMİ

Okul öncesi döneminde PDR etkinlikleri; öğrencilerin bilişsel, duygusal, sosyal ve bedensel gelişimlerini destekleyerek potansiyellerini keşfetmeye yardım eder.

İNGİLİZCE-ALMANCA

İngilizce ve Almanca dil programının hedefi; yabancı dile yönelik sempati ve merak uyandırarak, çocukların basit bir şekilde kendilerini ifade edcekleri bir ortamda dil öğrenmeye istek ve ilgi uyandırmaktır.

SANAT ve MÜZİK EĞİTİMİ

Okulumuzda sanat eğitimi alışagelmiş kalıplaşmış sınırların dışına çıkmakta, çağdaş bir yaklaşımla, görsel, işitsel ve sözel sanat alanlarının tümünü kapsamaktadır.

BEDEN EĞİTİMİ ve SPOR

GÖRSEL SANATLAR

YÜZME

DANS ve DRAMA

ROBOTİK KODLAMA

Robotik kodlama alanında çok sayıda yurt içi ve yurt dışı derecelerine sahip okulumuz öğrencilerine robotik ve kodlmayı araç olarak kullanarak 21.Yüzyılın gerektirdiği becerileri kazandırıyor. Robotik kodlama öğrencilerin soyut düşüncelerini somut hale getirmelerini ve üretken olmalarını teşvik ediyor. Bu sayede öğrenciler hayatlarının diğer alanlarında karşılaştıkları problemlerle de alternatif çözümler üretme becerisini kazanmış oluyorlar. Erken yaşta kodlama eğitimi almaya başlayan çocuklar; zihinsel gelişim, problem çözme becerisi, bağımsız olarak ve işbirliği içinde çalışma, işlerin planlanması, durumlar arası ilişki kurma ve yeni fikirler üretme konusunda daha çok gelişim göstermektedirler. ‘’Çocukları sağlıklı ve bilgili yetiştirilmeyen uluslar, temeli çürük binalar gibi çabuk yıkılırlar.’’

Çocuklar geleceğimizin güvencesi yaşama sevincimizdir. Bugünün çocuğunu yarının büyüğünü yetiştirmek hepimizin insanlık görevidir.